Ana SayfaDavines HakkındaDAVINES ARAŞTIRMA PATENTİ

DAVINES ARAŞTIRMA PATENTİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMELİNDE

Davines Araştırma Patenti, Davines Laboratuarlarının, terkiplerin seçimi, yeni ürünlerin formüle edilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili yapılan taahhütlerin yanında, yüksek etkili ve yenilikçi formüllerin yaratılmasında korumaya çalıştığı sürdürülebilirlik konusundaki ilkelerin bir toplamıdır.

2009 yılında kurulduğu günden bu yana, insana ve çevreye saygısıyla, kalite ve yüksek performans dengeleme amacının elde edilmesini temsi eder.

Araştırma Patenti ilkeleri, mümkün olduğunda, doğal kaynaklı terkiplerin, organik veya eko onaylı maddelerin kullanılmasını uygun görür; yenilenebilir kaynaklardan yapılmış, ekolojik olarak sürdürülebilinir, petro-kimya kökenli olmayan, çevre dostu işlemlerden geçen, muhtemelen ekolojik olarak ayrıştırılabilen ve düşük su oksiditesi olan, uluslararası eko-etik standartlara göre üretilen ekinlerden elde edilen, İtalya ve diğer ülkelerin tipik geleneklerine ve uluslararası geleneklere uygun olan, lokal biyolojik çeşitliliğe saygılı, adil ticaret ilkelere göre satılan, yenilikçi, eşsiz ve özel, üstün kaliteli ve saflıkta, tamamlanmış ürünün izlenilebilirliğini tamamen garanti eden, uluslararası üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği içinde etkinlikleri denenmiş olan, hayvanlar üzerinde denenmemiş olan.

Çevresel etkileri azaltmak için üretim sürecine dikkat etmek, üretim sırasında soğuk işlemler kullanılarak sıcaklıkları minimuma indirmeyi, basitleştirilmiş üretim devirleri boyunca su tüketimini azaltmayı, güneş, rüzgar ve su gibi yenilenebilir kaynaklardan temiz enerji kullanmayı ve son olarak onaylı veya çevresel olarak sürdürülebilirlik projelerinin üyeleri olan tedarikçilerin seçilmesini gerektirir. Müşteriye güvenliği ve etkililiği garanti etmek için, tüm Davines formülleri uluslar arası yasama onaylarına tabi tutulur; yasa değişikliklerine uymaları bakımından formüllerin sürekli olarak denetlenmesi, dünya çapında onaylanmış olan kozmetik terkiplerin münhasıran kullanımı, her bir terkip için komple güvenlik ve etkililik belgelerinin temin edilmesi, etkililik garantisi olarak terkip bütünlüğüne uygun geliştirilen üretim süreçlerinin uygulanması.